کاغذ اندازه گیری PH مایعات

اندازه گیری pH آب برای سلامت انسان و موجودات امری حیاتی است به همین دلیل در تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، گلخانه ها ، استخرها ی پرورش ماهی ، آکواریوم ها و سیستمهای صنعتی به شکل لحظه ای pH آب اندازه گیری می شود .

با استفاده از کاغذهای( ۱۴-۰ ) و ( ۱۰-۱ ) pH ، می توان pH محلول های آبی را به دقت و سرعت اندازه گیری کرد.

کاغذ PHـ : ۱۴ – ۰ استیریپ

کاغذ PHـ : ۱۰ – ۱ رول

کاغذ تورنسل: آبی و قرمز