کیت اندازه گیری Cl & pH

از این کیت می توان برای کنترل کلر و پی اچ در آب شور ، استخر ،  آکواریوم و … استفاده کرد.