V-4100
این محصول بر پایه مقادیر مناسبی از چندین ماده آلی و معدنی می باشد که به عنوان یک عامل قوی برای کنترل خوردگی و رسوب در دیگ های بخار با فشار پایین تا متوسط که با آب هایی با هدایت الکتریکی پایین می شوند به کار می رود.

برخی از ویژگی های ۴۱۰۰٫Vشامل موارد زیر است:

  •       تنظیم PHآب دیگ بخار
  •       جلوگیری از رسوب املاح کلسیم و منیزیم
  •       زدودن تدریجی رسوب های قدیمی
  •       کنترل سیلیس
  •       ایجاد فیلم محافظ بازدارنده خوردگی بر روی سطوح فلزی در تماس با آب
  •       حذف چربی و کف
  •       حذف اکسیژن محلول در آب
  •       کنترل خوردگی در خطوط بخار برگشت

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ

قابلیت انحلال در آب: نامحدود

دانسیته در دمای۰C20: ۲/۱-۱/۱

 

۴۲۰۰٫V:

این محصولبر پایه مقادیر مناسبی از چندین ماده آلی و معدنی می باشد که به عنوان یک عامل قوی برای کنترل خوردگی و رسوب در دیگ های بخار فشار پایین تا متوسط که با آب هایی که معمولی هستند و سولفات و کلراید بالایی ندارند تغذیه می شود به کار می رود. ۴۲۰۰.Vاز تشکیل رسوبات ناشی از سختی کل. و آهن و سیلیس و سایر رسوبات معدنی جلوگیری کرده و با ایجاد فیلم محافظ بازدارنده خوردگی نیز می باشد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع قهوه ای رنگ

قابلیت انحلال در آب: نامحدود

دانسیته در دمای۰C20: 2/1-1/1