V-4300
این محصول بر پایه مقادیر مناسبی از چندین ماده آلی و معدنی می باشد که به عنوان یک عامل قوی برای کنترل خوردگی و رسوب در دیگ های بخار فشار پایین تا متوسط که با آب های با قلیانات بالا تغذیه می شوند به کار می رود.V-4300  از تشکیل رسوبات ناشی از سختی کل ، آهن و سیلیس و سایر رسوبات معدنی جلوگیری کرده و با ایجاد فیلم محافظ بازدارنده خوردگی نیز می باشد.
مشخصات:
حالت فیزیکی: مایع سفید رنگ
قابلیت انحلال: نامحدود
دانسیته در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد:۱/۲-۱/۱
در موارد خواص با کارشناسان تماس حاصل فرمایید.