V-6200

ماده شیمیایی است بر پایه مشتقات ایزوتیازولین ها که حتی در غلظت های بسیار پایین از رشد باکتری ها ،قارچ ها و مخمرها جلوگیری می کند. این محصول غیر اکسید کننده بوده و یک عامل ضد میکروب و محافظت کننده بسیار موثر برای استفاده در آبهای صنعتی می باشد.
مشخصات:
حالت فیزیکی: مایع زرد کم رنگ
PH محصول :۵-۳
دانسیته در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد:۱/۱-۱