V-6300

این ماده شیمیایی از رشد باکتری ها ، جلبک و خزه در آب برج های خنک ککنده جلوگیری می کند.

مشخصات:
حالت فیزیکی:مایع زرد رنگ
قابلیت انحلال در آب : نامحدود

نگهداری و راهبری دستگاه های اسمز معکوس

بهره برداری از دستگاه اسمز معکوس بسیار ساده بوده و نیازمند تخصص بالا نیست ، با این وجود سهل انگاری در راهبری آن مانند استفاده در موارد ضد رسوب نامناسب ، تغییر تنظیمات شیرآلات توسط افراد غیر متخصص ، خاموش نگه داشتن دستگاه به مدت طولانی و بدون استفاده از مواد نگهدارنده و ….
موجب پدید آمدن آسیب های جدی میشوند 

آنتی اسکالانت های سیستم اسمز معکوس

 از جمله مواردی که موجب کاهش عمر ممبر این و تخریب آن و نیز کاهش تولید و کیفیت آب تصفیه شده و به دنبال آن افزایش هزینه بهره برداری از دستگاه اسمز معکوس می گردد پدیده رسوب و گرفتگی بر روی ممبر این ها می باشد.