V-8100

رسوب کربنات : )محلول مورد استفاده V-8100)
رسوب کربنات کلسیم به آسانی د اسید حل می شود و کربن دی اکسید ایجاد می کند . انجام واکنش را با تولید کف و حباب می توان مشاهده نمود .


روش شستشو:
۱-تنظیم pH ودرجه حرارت محلول پاک کننده (دمای ۳۵ درجه سانتی گراد )
۲-بازگشت محلول پاک کننده به مدت ۱۰ دقیقه یا تا زمانی که تغییر رنگ مشاهده نشود . هر زمان که تغییر رنگ مشاهده گردید ، استفاده از محلول را قطع کرده و محلول جدیدی را همان گونه که در مرحله دوم شرح داده ، آماده نمایید برای پاک کنندگی موثر ، pH را ثابت نگه دارید . جهت ثابت نگه داشتن pH مواد شیمیایی پاک کننده بیشتری به سیستم وارد نمایید .
۳-غوطه وری ، برای سیستم های که رسوب کمی دارند ، مدت زمان لازم برای غوطه وری ۱ تا ۲ ساعت مناسب می باشد در سیستم هایی که رسوب سخت و زیاد دارند ، زمان غوطه وری بیشتر در نظر گرفته می شود چنین المان هایی در خارج از پرسر وسل به صورت تک به تک و در حالت عمودی باید غوطه ور شوند . pH را کنترل کنید و چنان چه لازم است آن را تنظیم نمایید با محلول پاک کننده را عوض کنید .
۴-پمپ کردن با شدت جریان زیاد
۵-جریان ناگهانی
۶-دوباره روشن کردن

:V-8300

ترکیبی چندگانه از مشتقات سولفیت و شلاته کننده ها که برای زدودن اسید و هیدروکسید فلزات آهن و منگنز از روی ممبران دستگاه اسمز معکوس به کار می رود و تا حدودی نیز بر رسوبات سولفات کلسیم، باریم و استرانسیم موثر است.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ

PH محلول:۶-۴

دانسیته در دمای۰C20: 1/1-1

V-8400:

به طور ویژه برای حذف رسوبات سیلیکا از روی ممبران به کار برده می شود و در حذف رسوبات معدنی نیز اثر نسبتا خوبی دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ

PHمحلول:۵-۳

دانسیته در دمای۰C20:1/1-1

:V-8500

ترکیبی قلیایی که برای پاک کردن رسوبات سولفات، سیلیکا و مواد آلی از ممبران های دستگاه (R.O) و سیستم های نانوفیلتراسیون به کار می رود.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ

PHمحلول: ۱۳-۱۱

دانسیته در دمای۰C20: 1/1-1

V-8600:

ترکیبی است قلیایی که هم به عنوان دترجنت ممبران و هم برای از بین بردن کلویید های معدنی، سیلیکا و مواد آلی و نیز تا حدودی رسوبات سولفات استفاده می گردد. همچنین بهترین پاک کننده جهت آلودگی های میکروبی و نیز فولینگ کلوئیدی مخلوط آلی و معدنی می باشد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ(کمی کدر)

PH محلول:۱۳-۱۱

دانسیته در دمای۰C20: 1/1-1

V-8700:

ترکیبی قلیایی از شلاته کننده ها و فسفات ها بوده که به طور ویژه برای حذف رسوبات سولفاته به کار می رود و همچنین در از بین بردن مقادیر کم تا متوسط فولینگ های آلی و بیولوژیکی نقش موثری دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ( کمی کدر)

PHمحلول: ۱۱-۹

دانسیته در دمای۰C20: 2/1–۱

V-8800:

یکی از مشکلات دستگاه اسمز معکوس ایجاد آلودگی میکروبی در ممبران ها و نیز اکسیداسیون سطح آن توسط مواد اکسید کننده در خاموشی های بلند مدت است. چنانچه بنا به دلایلی دستگاه اسمز معکوس بیش از ۳ روز خاموش بماند می توان از این محصول به منظور جلوگیری از رشد باکتری ها و میکرو ارگانیزم ها در ممبران های آن و نیز حفظ ان در برابر مواد اکسید کننده استفاده نمود.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ یا زرد کم رنگ

PH محلول: ۶-۴

دانسیته در دمای۰C20: 2/1 -1